cóc tài lộc kỵ gì

Cùng tìm hiểu lý do khiến cóc tài lộc (Thiềm Thừ) đại kỵ đầu hướng ra ngoài

6

Do đó, mọi người hay dùng đón Cóc tài lộc để chiêu tài, chuyển hung hóa cát trong phong thủy nhà cửa, hoặc để tặng