Chuỗi Đeo Tay

Chuỗi Ruby xanh đỏ A++ Nam Mỹ giúp tăng sức quyến rũ S6244-21795

s6244-s3-21795-chuoi-ruby-xanh-do-a-nam-my-21

21,795,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Ruby xanh đỏ A++ Nam Mỹ (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 10 li, 18

Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi nhỏ S1122

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Chuỗi đeo tay thạch anh hồng lớn S1126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi lớn (tại Việt Nam) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ