dây đeo tay ngọc thạch anh hồng

Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi nhỏ S1122

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Chuỗi đeo tay thạch anh hồng lớn S1126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi lớn (tại Việt Nam) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ