ý nghĩa biểu trưng của loài rồng

Rồng, linh vật cát tường và ý nghĩa biểu tượng quan trọng

2

Rồng có sức mạnh tạo ra tiết khí, mưa giông, ánh sáng từ mặt trời, gió biển và đất đai. Rồng biểu trưng cho năng