vật phẩm cát tường

Phong thủy bàn làm việc như thế nào là đúng cách?

vpp2

Hình tượng ba loài vật: Tam cước thiềm thừ, voi, cá (cá chép hoặc long ngư) thì ngược lại phải quay đầu hướng vào nhà,